top of page

Cyklus sebezkušenostních seminářů pro muzejní a galerijní lektory

Semináře mají dopomoci k získání široké škály kompetencí, které může edukátor využít ve své praxi.

Doporučujeme absolvovat všech 10 seminářů, protože cyklus je koncipován tak, že zvolená témata tvoří určitý logický celek, navazují na sebe a nejrůzněji se prolínají.

Hlaste se, prosím, co nejdříve, ať máme přehled o obsazenosti seminářů.

Pro přihlášení vyplňte přihlašovací formulář.

Cena seminářů:

celý cyklus, tedy 10 seminářů/6000,- Kč

(poplatek za jednotlivé semináře je 1000,- Kč, přednost mají předplatitelé)

TERMÍNY A OBSAH:

9. 10. Sladovna Písek/ exkurze a seznámení s koncepcí a dramaturgií/ Adam Langer, ředitel a dramaturg Sladovny Písek

17. 10. Využití artefiletiky a prožitkového tvoření v muzejní a galerijní praxi/ Zuzana Nápravová, Existenciálně-analytická terapeutka, arteterapeutka a výtvarná pedagožka

21. 11. Animánie - možnosti animace v muzejním a galerijním prostředí/ Martina Voráčková, pedagožka zabývající se dlouhodobě filmovou a audiovizuální výchovou , zakladatelka Animánie Plzeň

12. 12. Metody dramatické výchovy v muzejním a galerijním prostředí/ Jana Machalíková/ vysokoškolská pedagožka, lektorka dramatické výchovy, improvizátorka

19. 1. Tělo, pohyb, prostor/ Marcela Odvodyová, tanečně pohybová terapeutka

13. 2. Umění vyprávět příběhy/ Martin Hak, vypravěč příběhů, lektor storytellingu

13.3. Dát TO na "socky" nestačí aneb jak tvořit komunikační strategie/ Michal Janovský, marketingový specialista, vedoucí PR odd. VŠCHT

16. 4. Hlas jako nástroj lektorky/lektora/ Hlas, zvuk, tón v prostoru muzea či galerie/ Amálka K. Třebická/ lektorka, hudebnice, skladatelka

27. 5. Metodika tvorby lektorských edukačních programů - modelové příklady z Národní galerie v Praze, Muzeum nové generace, Zámek Žďár nad Sázavou, AVU a práce s uměním ve veřejném prostoru/ Lucie Štůlová Vobořilová a Michaela Matysová, autorky zmíněné knihy, bývalé vedoucí lektorského odd. NG v Praze

18. 6. Dialogické jednání a autenticita projevu v muzejní a galerijní praxi / Hana Malaníková, vedoucí KATaP DAMU, herečka, redaktorka ArtCafé Čro Vltava, zdravotní klaunka

seminář pro lektory final.png
bottom of page